تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


تشخیص بیماری از روی زبان

تشخیص بیماری از روی زبان
بسته است

توضیحات دوره

دوره تخصصی آموزشی تشخیص بیماری از روی ربان

مدرس: دکتر علیگل ناصری

موضوع: تحلیل و بررسی زبان از مقدمه تا قرحه های بدخیم
در مکاتب مختلف طبی از جمله چینی، سنتی و نوین


زمان : 5 و6 و 19و20 آبان ماه 1401

تماس: 09128212146  ایتا و واتساپ
021-44867347-8

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای