تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0شماره تماس واحدها
 
واحدها مسئول مربوط شماره تماس ایتا شماره تماس ثابت
آموزش مجازی حکیم خیراندیش پشتیبانی از ساعت 9 صبح تا 20 09918446210 021-44857119
مرکز درمان و نوبت دهی پشتیبانی از ساعت 9 صبح تا 17 09023142824 021-44857113
مرکز خرید دارو پشتیبانی از ساعت 9 صبح تا 17 09193866686 09356517177