تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


درباره ما

موسسه تحقیقات حجامت، در سال 1365 توسط دکتر خیراندیش و چند تن از پزشکان متخصص تاسیس شد. هدف این موسسه احیای حجامت و طب سنتی، سیستم سازی و ساختن سازمان و نظام طب سنتی در کشور بوده است. مؤسسه تحقیقات حجامت ایران در سال 1373 موفق به دریافت موافقت اصولی از وزارت بهداشت شد، این موسسه تا کنون به بیش از 7هزار پزشک، گواهی حجامت و طب سنتی اعطا کرده و در سال 1396بیش از 14 میلیون حجامت در این مرکز انجام شده است.