تماس بگیرید

021-44867348


عالیه خامنه ء


https://kheirandish.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : عالیه خامنه ء آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : پزشکی عمومی محل تحصیل: چین
دوره‌های عالیه خامنه ء