تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


مقدماتی طب سنتی

تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل‌ها
7 فصل
مدت دوره
50 ساعت
تعداد جلسات
65 جلسه
مدرسان
حکیم حسین خیراندیش،عالیه خامنه ء،مریم مقیمی،دکتر شهلا اسدزاده
1,800,000 تومان
1,800,000 تومان

توضیحات دوره

دوره آفلاین مقدماتی طب سنتی

جلسات دوره

خلاصه
6 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 1-1
44 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 2-1
39 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 3-1
40 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 1-2
60 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 2-2
42 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 3-2
45 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 1-1
41 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 2-1
49 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 3-1
46 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 1-2
41 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 2-2
42 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 3-2
53 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 4-2
53 دقیقه
سته ضروریه جلسه 1-1
39 دقیقه
سته ضروریه جلسه 2-1
44 دقیقه
سته ضروریه جلسه 1-2
49 دقیقه
سته ضروریه جلسه 2-2
55 دقیقه
تدابیر سلامت بانوان جلسه 1-1
48 دقیقه
تدابیر سلامت بانوان جلسه 2-1
43 دقیقه
تدابیر سلامت بانوان جلسه 2
48 دقیقه
حجامت ها جلسه 1-1
40 دقیقه
حجامت ها جلسه 2-1
44 دقیقه
حجامت ها جلسه 1-2
32 دقیقه
حجامت ها جلسه 2-2
34 دقیقه
اندیکاسیون جلسه 1-1
50 دقیقه
اندیکاسیون جلسه 2-1
40 دقیقه
اندیکاسیون جلسه 1-2
39 دقیقه
اندیکاسیون جلسه 2-2
29 دقیقه
امور طبیعیات جلسه 1-1
40 دقیقه
امور طبیعیات جلسه 2-1
48 دقیقه
امور طبیعیات جلسه 2
61 دقیقه
آزمون علوم پایه آفلاین
90 دقیقه
آزمون مقدماتی 7 آبان
120 دقیقه
مزاج 1
44 دقیقه
مزاج 2
39 دقیقه
مزاج 3
40 دقیقه
مزاج 4
60 دقیقه
مزاج 5
42 دقیقه
مزاج 6
45 دقیقه
قسمت 1
41 دقیقه
قسمت 2
49 دقیقه
قسمت 3
46 دقیقه
قسمت 4
41 دقیقه
قسمت 5
42 دقیقه
قسمت 6
53 دقیقه
قسمت 7
53 دقیقه
سته 1
39 دقیقه
سته 2
44 دقیقه
سته 3
49 دقیقه
سته 4
55 دقیقه
تدابیر سلامت 1
48 دقیقه
تدابیر سلامت 2
43 دقیقه
تدابیر سلامت 3
48 دقیقه
قسمت 1
50 دقیقه
قسمت 2
40 دقیقه
قسمت 3
39 دقیقه
قسمت 4
29 دقیقه
قسمت 5
40 دقیقه
قسمت 6
44 دقیقه
قسمت 7
32 دقیقه
قسمت 8
34 دقیقه
امور طبیعیات 1
40 دقیقه
امورطبیعیات 2
48 دقیقه
امور طبیعیات 3
61 دقیقه

دوره‌های مرتبط

مدرس دوره

خانم دکتر مریم مقیمی:
متخصص طب سنتی ایران، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
فعال در سلامتکده ولیعصر(عج)


امتیاز

4.36 از 5 / 7 رای