تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


استاد سید حسین بنی هاشمی


https://kheirandish.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : استاد سید حسین بنی هاشمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : پزشکی محل تحصیل: تهران
دوره‌های استاد سید حسین بنی هاشمی