تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


دوره متوسطه طب اسلامی آفلاین

تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل‌ها
5 فصل
مدت دوره
31 ساعت
تعداد جلسات
41 جلسه
مدرسان
حکیم حسین خیراندیش،رامین تاج بخش،استاد سید حسین بنی هاشمی
3,900,000 تومان
3,900,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

خلاصه نه گانه
46 دقیقه
جلسه 1-1
46 دقیقه
جلسه 2-1
45 دقیقه
جلسه 3-1
45 دقیقه
جلسه 1-2
37 دقیقه
جلسه 2-2
25 دقیقه
جلسه 3-2
50 دقیقه
جلسه 1-3
51 دقیقه
جلسه 2-3
46 دقیقه
جلسه 3-3
56 دقیقه
جلسه 1-4
40 دقیقه
جلسه 2-4
54 دقیقه
جلسه 3-4
53 دقیقه
خلاصه شرح حال گیری
3 دقیقه
جلسه 1
60 دقیقه
جلسه 2
59 دقیقه
جلسه 3
43 دقیقه
جلسه 4
34 دقیقه
جلسه 5
31 دقیقه
خلاصه گیاهان دارویی
2 دقیقه
جلسه 1
45 دقیقه
جلسه 2
46 دقیقه
جلسه 3
60 دقیقه
جلسه 4
42 دقیقه
جلسه 5
44 دقیقه
خلاصه بیماریهای گوارشی
3 دقیقه
جلسه 1
53 دقیقه
جلسه 2
54 دقیقه
جلسه 3
44 دقیقه
جلسه 4
43 دقیقه
جلسه 5
43 دقیقه
جلسه 6
57 دقیقه
جلسه 7
47 دقیقه
جلسه 8
43 دقیقه
جلسه 9
44 دقیقه
جلسه 10
47 دقیقه
جلسه 11
42 دقیقه
جلسه 12
46 دقیقه
آزمون متوسطه 2
90 دقیقه
آزمون دوره متوسطه آفلاین
90 دقیقه
پرسش و پاسخ
32 دقیقه

امتیاز

2.61 از 5 / 9 رای