تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


پکیج چهارگانه (زبان شناسی، کبد چرب، دیابت، ماساژ درمانی)

تعداد فصل‌ها
4 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
25 جلسه
مدرسان
دکتر محمد حسن امینی،علی اصغر زنده دل،مریم مقیمی
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان

توضیحات دوره

پکیج چهارگانه (زبان شناسی، کبد چرب، دیابت، ماساژ درمانی)

 آقای دکتر علی اصغر زنده دل
آقای دکتر محمد حسین امینی
آقای دکتر مجید برزگر
خانم دکتر مریم مقیمی


معرفی دروس
زبان شناسی:
این دوره شامل توضیح و تشریح بخش‌های مختلف زبان و آموزش نحوه تشخیص مشکلات هر کدام از اعضای بدن با استفاده از مطالعه و آشنایی با بخش‌های مختلف زبان صورت میگیرد.
کبد چرب:
این دوره شامل عوامل اصلی  ایجاد کبد چرب در انسان و همچنین راه‌های پیشگیری از بروز این مشکل و در نهایت معرفی تعدادی از گیاهان دارویی پرکاربرد در درمان کبد چرب خواهد بود.
ماساژ درمانی:
در این دوره به تفصیل توضیحات مربوط به بهداشت ماساژ و همچنین نحوه ماساژ هر کدام از اعضای بدن مانند گردن، کمر و کف پا به صورت عملی ارائه می‌شود.
دیابت:
در این دوره به تفصیل علل و اصول حفظ الصحه پرداخته میشود . و همچنین راههای پیشگیری و درمان  و عوارض دیابت در طب سنتی ارائه می شود .


سرفصل ریز دوره ها: (جهت تهیه این قسمت نیاز به مشاهده جزبه جز ویدئوی دوره ها می باشد.)
زبان شناسی

: 1- تاریخ معاینه زبان/ 2- نکات مهم اجرایی / 3- معرفی زبان سالم / 4-جایگاه ارگانها بر روی زبان در انسان سالم / 5- اصول هشتگانه معاینه زبان /  6- تشخیص افتراقی بر اساس فرم زبان  / 7-تشخیص افتراقی بر اساس فرم زبان/   8-ترک های زبان  / 9-انواع زبان 10/-تشخیص افتراقی با غشا زبان /   11- غشا زبان و 7 اصل مهم/      12 انواع غشا زبان   /   13- رنگ غشا 

کبد چرب:
1-درمان کبد چرپ در دیدگاه طب سنتی / 2-پیشگیری از کبد چرپ در دیدگاه طب سنتی / 3-  رژیم غذایی مناسب در طب سنتی برای جلوگیری از کبد چرپ


ماساژ درمانی:
  • بادکش درمانی / 2- غمز و دلک / 3- ماساژ های درمانی کف پا / 4- ماساژ کمر / 5- نرمش / 6- ماساژ درمانی گردن /

دیابت:  1- تشخیص دیابت در آزمایشگاه  در طب جدید / 2- علت های دیابت نوع یک و دو / 3- عوارض دیابت چیست /4-تعریف دیابت در طب سنتی  / 5- بررسی دیابت در گذشته تا کنون / 6- اسباب و علل دیابت / 7- اصول حفظ الصحه / 8- رژیم غذایی در طب سنتی برای پیشگیری از دیابت / 7- درمان دیابت در طب سنتی /
 

جلسات دوره

خلاصه زبان شناسی
4 دقیقه
جلسه 1 زبان شناسی
37 دقیقه
زبان شناسی:
1- تاریخ معاینه زبان

 2- نکات مهم اجرایی
 3- معرفی زبان سالم
 4-جایگاه ارگانها بر روی زبان در انسان سالم 
5- اصول هشتگانه معاینه زبان 
 6- تشخیص افتراقی بر اساس فرم زبان
 7-تشخیص افتراقی بر اساس فرم زبان
 8-ترک های زبان
 9-انواع زبان
 10-تشخیص افتراقی با غشا زبان 
  11- غشا زبان و 7 اصل مهم
  12 انواع غشا زبان   
  13- رنگ غشا 

 
جلسه 2
11 دقیقه
زبان شناسی: 
1- تاریخ معاینه زبان
 2- نکات مهم اجرایی / 3- معرفی زبان سالم / 4-جایگاه ارگانها بر روی زبان در انسان سالم / 5- اصول هشتگانه معاینه زبان /  6- تشخیص افتراقی بر اساس فرم زبان  / 7-تشخیص افتراقی بر اساس فرم زبان/   8-ترک های زبان  / 9-انواع زبان 10/-تشخیص افتراقی با غشا زبان /   11- غشا زبان و 7 اصل مهم/      12 انواع غشا زبان   /   13- رنگ غشا /
 
جلسه 3
42 دقیقه
جلسه 4
47 دقیقه
جلسه 5
8 دقیقه
جلسه 6
9 دقیقه
جلسه 7
54 دقیقه
جلسه 8
9 دقیقه
جلسه 9
36 دقیقه
جلسه 10
39 دقیقه
جلسه 1
75 دقیقه
جلسه 1 - بادکش
17 دقیقه
جلسه 2 - غمز و دلک
8 دقیقه
جلسه 3 - کف پا
22 دقیقه
جلسه 4 - کمر
13 دقیقه
جلسه 5- ورز و مالش
22 دقیقه
جلسه 6 - گردن
13 دقیقه
خلاصه دیابت
4 دقیقه
جلسه 1
39 دقیقه
جلسه2
44 دقیقه
جلسه3
50 دقیقه
جلسه 4
53 دقیقه
جلسه 5
9 دقیقه
جلسه 6
54 دقیقه

مدرس دوره
آقای دکتر علی اصغر زنده دل:
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پرشکی تبریز(پزشکی عمومی)
متخصص بیوتکنولوژی (Ph.D)
برد تخصصی طب سنتی (آلترناتیو) از دانشگاه طب سنتی جمهوری ارمنستان
 


خانم دکتر مریم مقیمی:
متخصص طب سنتی ایران، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
فعال در سلامتکده ولیعصر(عج)

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای