تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


تفسیر پارامترهای  آزمایشگاهی

تفسیر پارامترهای  آزمایشگاهی
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

توضیحات دوره

دوره تفسیر پارامترهای  آزمایشگاهی

دکتر علیگل ناصری
 
 

جلسات دوره

آزمایش 1
50 دقیقه
آزمایش 2
49 دقیقه
آزمایش 3
52 دقیقه
آزمایش 4
55 دقیقه
آزمایش 5
49 دقیقه
آزمایش 6
54 دقیقه
آزمایش 7
49 دقیقه
آزمایش 8
46 دقیقه
آزمایش 9
40 دقیقه
پاسخ به سوالات 1
45 دقیقه
پاسخ به سوالات 2
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای