تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


زبان شناسی

زبان شناسی
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

توضیحات دوره

دوره تخصصی آموزشی تشخیص بیماری از روی ربان

مدرس: دکتر علیگل ناصری

موضوع: تحلیل و بررسی زبان از مقدمه تا قرحه های بدخیم
در مکاتب مختلف طبی از جمله چینی، سنتی و نوین


تماس: 09128212146  ایتا
021-44867347-8

جلسات دوره

آزمون 25 اردیبهشت
90 دقیقه
زبان 1
51 دقیقه
زبان 2
56 دقیقه
زبان 3
61 دقیقه
زبان 4
58 دقیقه
زبان 5
58 دقیقه
زبان 6
37 دقیقه
زبان 7
0 دقیقه
زبان 8
61 دقیقه
زبان 9
56 دقیقه
زبان 10
75 دقیقه

امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای