تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


عنبیه پیشرفته

عنبیه پیشرفته
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

دوره پیشرفته

تشخیص بیماری از روی عنبیه

دکتر علیگل ناصری


 
 

جلسات دوره

عنبیه 1
53 دقیقه
عنبیه 2
57 دقیقه
عنبیه 3
45 دقیقه
عنبیه 4
43 دقیقه
عنبیه 5
44 دقیقه
عنبیه 6
67 دقیقه
عنبیه 7
50 دقیقه
عنبیه 8
37 دقیقه
عنبیه 9
47 دقیقه
عنبیه 10
50 دقیقه
عنبیه 11
35 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای