تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


دوره آموزش مجازی طب سنتی

دوره آموزش مجازی طب سنتی
تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
33 ساعت
تعداد جلسات
62 جلسه
تعداد فراگیر
612 نفر
مدرس دوره
حکیم حسین خیراندیش
بسته است

توضیحات دوره

دوره طب سنتی 

جلسات دوره

فلسفه ی نام ایرانی اسلامی برای طب سنتی
44 دقیقه
محتوای طب سنتی ایران
26 دقیقه
محتوای درمانی طب سنتی
7 دقیقه
حوزه درمانی طب سنتی
26 دقیقه
مبانی بهداشت 1 - تطهیر بدنی
20 دقیقه
مبانی بهداشت 2 - تطهیر معده
54 دقیقه
مبانی بهداشت 3 -تطهیر خونی
25 دقیقه
مبانی بهداشت 4 - تطهیر جنسی
26 دقیقه
مبانی بهداشت 5 - تطهیر روان
16 دقیقه
ابزار های تشخیصی طب سنتی
33 دقیقه
مزاج شناسی ارکان 1 -آتش
19 دقیقه
مزاج شناسی ارکان 2 - هوا
16 دقیقه
مزاج شناسی ارکان 3 -آب
15 دقیقه
مزاج شناسی ارکان 4 - خاک
16 دقیقه
مبحث خلقت در طب سنتی 1 - گیاهان
35 دقیقه
مبحث خلقت در طب سنتی 2 - حیوانات
33 دقیقه
مبحث خلقت در طب سنتی 3 - خلق آخر
33 دقیقه
مزاج دوره عمر
41 دقیقه
کلمات اساسی در مزاج شناسی
28 دقیقه
غذا های هشتگانه 1 - خوردنی ها
49 دقیقه
غذا های هشتگانه 2 - غذای پنداری
46 دقیقه
غذا های هشتگانه 3 - غذای شنیداری
31 دقیقه
غذا های هشتگانه 4 - غذای جذبی
75 دقیقه
غذا های هشتگانه 5 - غذای بویایی
34 دقیقه
غذا های هشتگانه 6 - غذای دیداری
32 دقیقه
غذا های هشتگانه 7 -غذای جنسی
72 دقیقه
غذا های هشتگانه 8 - غذای انس
31 دقیقه
معیار های تشخیص مزاج
40 دقیقه
چگونگی شکل گیری مزاج و پیدایش اخلاط
38 دقیقه
مزاج معتدل
27 دقیقه
مزاج صفراوی
38 دقیقه
مزاج دم و بلغم
56 دقیقه
تاریخچه طب سنتی
25 دقیقه
ضرورت تطبیق طب سنتی با طب جدید
79 دقیقه
بیان چند نکته مهم در باب طب سنتی
51 دقیقه
آلو
28 دقیقه
افسنتین
7 دقیقه
انجیر
12 دقیقه
آویشن
25 دقیقه
بابونه
10 دقیقه
بادام تلخ و شیرین
17 دقیقه
بارهنگ
8 دقیقه
به
17 دقیقه
اسپند
29 دقیقه
گردو
15 دقیقه
حنا
12 دقیقه
کاسنی
13 دقیقه
خاکشیر
5 دقیقه
خُرفه
7 دقیقه
شنبلیله
10 دقیقه
سیاه دانه
14 دقیقه
سیر
19 دقیقه
زیتون
15 دقیقه
پیاز
21 دقیقه
شش اصل ضروری زندگی 1
54 دقیقه
شش اصل ضروری زندگی 2
55 دقیقه
شش اصل ضروری زندگی 3
43 دقیقه
آشنایی با انواع حجامت 1
46 دقیقه
آشنایی با انواع حجامت 2
46 دقیقه
زالو درمانی
80 دقیقه
حجامت گرم و خشک 1
51 دقیقه
حجامت گرم و خشک
64 دقیقه

امتیاز

4.20 از 5 / 55 رای