تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


مزاج تخصصی

مزاج تخصصی
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
46 ساعت
تعداد جلسات
28 جلسه
مدرس دوره
حکیم حسین خیراندیش
8,000,000 تومان
8,000,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون 2 مزاج تخصصی
90 دقیقه
آزمون مزاج تخصصی
90 دقیقه
مزاج تخصصی 1
57 دقیقه
مزاج 2
100 دقیقه
مزاج تخصصی 3
71 دقیقه
مزاج 4
108 دقیقه
مزاج 5
97 دقیقه
مزاج تخصصی 6
91 دقیقه
مزاج 7
113 دقیقه
مزاج 8
121 دقیقه
مزاج تخصصی 9
82 دقیقه
مزاج 10
114 دقیقه
پاسخ به سوالات 11
9 دقیقه
مزاج 12
106 دقیقه
مزاج 13
157 دقیقه
مزاج 14
96 دقیقه
مزاج 15
185 دقیقه
مزاج 16
105 دقیقه
مزاج 17
108 دقیقه
مزاج تخصصی 18
80 دقیقه
مزاج 19
110 دقیقه
مزاج تخصصی 20
77 دقیقه
مزاج 21
113 دقیقه
مزاج تخصصی 22
62 دقیقه
مزاج 23
135 دقیقه
مزاج 24
130 دقیقه
مزاج تخصصی 25
92 دقیقه
جلسه آخر
64 دقیقه

امتیاز

4.17 از 5 / 3 رای