تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


غذای هشتگانه از منظر طب ایرانی اسلامی

غذای هشتگانه از منظر طب ایرانی اسلامی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
مدرس دوره
حکیم حسین خیراندیش
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه 2 (غذای هشتگانه)
180 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای