تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


امداد و فوریتهای طب ایرانی اسلامی 2

امداد و فوریتهای طب ایرانی اسلامی 2
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

 

جلسات دوره

امداد و فوریت های طب
120 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای