تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


تشخیص بیماری از روی زبان

تشخیص بیماری از روی زبان
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

تشخیص بیماری از روی زبان 
دکتر علی اصغر زنده دل
تاریخ سه شنبه 12 و 19  مرداد 1400
ساعت 17 الی 20 
و جمعه 22 مرداد ساعت 9 الی 12 صبح


 

جلسات دوره

تشخیص بیماری از روی زبان جلسه اول
180 دقیقه
تشخیص بیماری از روی زبان جلسه دوم
180 دقیقه
تشخیص بیماری از روی زبان جلسه سوم
180 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای