تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


ماساژ سر وصورت، مارما

ماساژ سر وصورت، مارما
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه (تئوری ماساژ)
180 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای