تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


پزشکی کودکان از دیدگاه طب سنتی

پزشکی کودکان از دیدگاه طب سنتی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
مدرس دوره
محمد حسن امینی
بسته است

توضیحات دوره

 
 
 

 

 

جلسات دوره

پزشکی کودکان جلسه اول
210 دقیقه
پزشکی کودکان جلسه دوم
180 دقیقه
پزشکی کودکان جلسه سوم
180 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای