تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


غذای هشتگانه

تعداد فصل‌ها
2 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
15 جلسه
مدرس دوره
حکیم حسین خیراندیش
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

خلاصه هشت گانه
3 دقیقه
جلسه 1-1
41 دقیقه
جلسه 2-1
49 دقیقه
جلسه 3-1
46 دقیقه
جلسه 1-2
41 دقیقه
جلسه 2-2
42 دقیقه
جلسه 3-2
53 دقیقه
جلسه 4-2
53 دقیقه
قسمت 1
41 دقیقه
قسمت 2
49 دقیقه
قسمت 3
46 دقیقه
قسمت 4
42 دقیقه
قسمت 5
42 دقیقه
قسمت 6
53 دقیقه
قسمت 7
53 دقیقه

امتیاز

4.17 از 5 / 3 رای