تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


مزاج شناسی

تعداد فصل‌ها
2 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
13 جلسه
مدرس دوره
حکیم حسین خیراندیش
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

خلاصه مزاج شناسی
4 دقیقه
جلسه مزاج 1-1
44 دقیقه
جلسه مزاج 2-1
39 دقیقه
جلسه مزاج 3-1
40 دقیقه
جلسه مزاج 1-2
60 دقیقه
جلسه مزاج 2-2
42 دقیقه
جلسه مزاج 3-2
45 دقیقه
مزاج 1
44 دقیقه
مزاج 2
39 دقیقه
مزاج 3
40 دقیقه
مزاج 4
60 دقیقه
مزاج 5
42 دقیقه
مزاج 6
45 دقیقه

امتیاز

3.00 از 5 / 4 رای