تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


ماساژ درمانی

تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
8 جلسه
190,000 تومان
190,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

ماساژ درمانی
7 دقیقه
ماساژ درمانی جلسه 1 بادکش
17 دقیقه
جلسه 2 غمز و دلک
8 دقیقه
جلسه 3 کف پا
22 دقیقه
جلسه 4 کمر
13 دقیقه
جلسه 5 نرمش
22 دقیقه
جلسه 6 گردن
13 دقیقه
جلسه 5
22 دقیقه

امتیاز

4.00 از 5 / 4 رای