تماس بگیرید

021-91070473


تشخیص بیماری از روی زبان

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
مدرس دوره
علی اصغر زنده دل
250,000 تومان
250,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

خلاصه تشخیص بیماری از رو زبان
3 دقیقه
زبان شناسی جلسه 1
37 دقیقه
زبان شناسی جلسه 2
52 دقیقه
زبان شناسی جلسه 3
42 دقیقه
زبان شناسی جلسه 4
47 دقیقه
زبان شناسی جلسه 5
52 دقیقه
زبان شناسی جلسه 6
37 دقیقه
زبان شناسی جلسه 7
54 دقیقه
زبان شناسی جلسه 8
54 دقیقه
زبان شناسی جلسه 9
36 دقیقه
زبان شناسی جلسه 10
39 دقیقه

مدرس دوره


پزشک عمومی  دانشگاه تبریز سال 80
پزشک متخصص بیوتکنولوژی ژنتیک دفاعی سال 86
هیات علمی دانشگاه طب سنتی ارمنستان
استاد و مدرس عالی طب سنتی در دانشگاه لیبرتی آمریکا
عضو هیات علمی موسسه حجامت ایران

 

امتیاز

3.13 از 5 / 4 رای