تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


تشخیص بیماری از روی زبان

تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
11 جلسه
مدرس دوره
علی اصغر زنده دل
250,000 تومان
250,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

خلاصه تشخیص بیماری از رو زبان
3 دقیقه
زبان شناسی جلسه 1
37 دقیقه
زبان شناسی جلسه 2
52 دقیقه
زبان شناسی جلسه 3
42 دقیقه
زبان شناسی جلسه 4
47 دقیقه
زبان شناسی جلسه 5
52 دقیقه
زبان شناسی جلسه 6
37 دقیقه
زبان شناسی جلسه 7
54 دقیقه
زبان شناسی جلسه 8
54 دقیقه
زبان شناسی جلسه 9
36 دقیقه
زبان شناسی جلسه 10
39 دقیقه

مدرس دورهآقای دکتر علی اصغر زنده دل:
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پرشکی تبریز(پزشکی عمومی)
متخصص بیوتکنولوژی (Ph.D)
برد تخصصی طب سنتی (آلترناتیو) از دانشگاه طب سنتی جمهوری ارمنستان
 

امتیاز

2.92 از 5 / 12 رای