تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


افزاینده ها و کاهنده های عمر

افزاینده ها و کاهنده های عمر
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

افزاینده ها و کاهنده های عمر از منظر طب سنتی ایرانی اسلامی

استاد مهدی صیادی

زمان 30آبان 1400از ساعت 6 الی 9  بعدازظهر

جلسات دوره

افزاینده ها و کاهنده های عمر
180 دقیقه

امتیاز

3.00 از 5 / 1 رای