تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون بیماری های عفونی

آزمون بیماری های عفونی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون بیماری های عفونی سنتی
60 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای