تماس بگیرید

021-91070473


بیمارهای گوارشی

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
13 جلسه
250,000 تومان
250,000 تومان

توضیحات دوره

دوره آفلاین بیمارهای گوارشی
استاد صیادی

این دوره تا 31 شهریور 1401 فعال می باشد

جلسات دوره

خلاصه بیماریهای گوارشی
3 دقیقه
جلسه 1
53 دقیقه
جلسه 2
54 دقیقه
جلسه 3
44 دقیقه
جلسه 4
43 دقیقه
جلسه 5
39 دقیقه
جلسه 6
56 دقیقه
جلسه 7
47 دقیقه
جلسه 8
43 دقیقه
جلسه 9
44 دقیقه
جلسه 10
47 دقیقه
جلسه 11
42 دقیقه
جلسه 12
46 دقیقه

مدرس دوره

توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای