تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


تفسیر پارامترهای  آزمایشگاهی

تفسیر پارامترهای  آزمایشگاهی
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

دوره تفسیر پارامترهای  آزمایشگاهی

دکتر علیگل ناصری
 
12 و 13 اسفندماه
به صورت حضوری 

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای