تماس بگیرید

021-44867348


دکتر شهلا اسدزاده


https://kheirandish.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : دکتر شهلا اسدزاده آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : پزشکی محل تحصیل: تهران
دوره‌های دکتر شهلا اسدزاده