تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


اندیکاسیون ها

تعداد فصل‌ها
2 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
13 جلسه
مدرس دوره
دکتر شهلا اسدزاده
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

خلاصه اندیکاسیون
1 دقیقه
جلسه 1
50 دقیقه
جلسه 2
40 دقیقه
جلسه 3
39 دقیقه
جلسه 4
29 دقیقه
قسمت 1
50 دقیقه
قسمت 2
40 دقیقه
قسمت 3
39 دقیقه
قسمت 4
29 دقیقه
قسمت 5
40 دقیقه
قسمت 6
44 دقیقه
قسمت 7
32 دقیقه
قسمت 8
34 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای