تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون دوره آفلاین

آزمون دوره آفلاین

جلسات درسی بهمن و اسفند (رایگان)

آزمون علوم پایه
90 دقیقه
عنبیه مقدماتی
60 دقیقه
عنبیه پیشرفته
60 دقیقه
زبان شناسی
90 دقیقه
متوسطه 30 ام
60 دقیقه
مقدماتی 4آبان
90 دقیقه
متوسطه 4آبان
60 دقیقه
تعداد آزمون‌ها
7 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

  •  

جلسات دوره

آزمون علوم پایه
90 دقیقه
عنبیه مقدماتی
60 دقیقه
عنبیه پیشرفته
60 دقیقه
زبان شناسی
90 دقیقه
متوسطه 30 ام
60 دقیقه
مقدماتی 4آبان
90 دقیقه
متوسطه 4آبان
60 دقیقه

امتیاز

3.00 از 5 / 4 رای