تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون زبان شناسی

آزمون زبان شناسی
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای