تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون عنبیه شناسی 25 اسفند

آزمون عنبیه شناسی 25 اسفند
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

عنبیه شناسی
120 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای