تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون عنبیه 9 شهریور

آزمون عنبیه 9 شهریور
تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
63 نفر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

عنبیه 9 شهریور
90 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای