تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون دوره حضوری

آزمون دوره حضوری

جلسات درسی بهمن و اسفند (رایگان)

متوسطه 28 اردیبهشت
120 دقیقه
آزمون متوسطه 13 تیر
120 دقیقه
متوسطه حضوری 11 مرداد
120 دقیقه
آزمون دوره متوسطه 24 مرداد
120 دقیقه
آزمون عنبیه 26 مرداد
120 دقیقه
تعداد آزمون‌ها
5 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
5 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

متوسطه 28 اردیبهشت
120 دقیقه
آزمون متوسطه 13 تیر
120 دقیقه
متوسطه حضوری 11 مرداد
120 دقیقه
آزمون دوره متوسطه 24 مرداد
120 دقیقه
آزمون عنبیه 26 مرداد
120 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای