تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون دوره متوسطه 5

آزمون دوره متوسطه 5

جلسات درسی بهمن و اسفند (رایگان)

آزمون متوسطه 27 دی
120 دقیقه
آزمون 25 بهمن
120 دقیقه
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون متوسطه 27 دی
120 دقیقه
آزمون 25 بهمن
120 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای