تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون مقدماتی

آزمون مقدماتی

جلسات درسی بهمن و اسفند (رایگان)

آزمون 6 بهمن
120 دقیقه
25 بهمن
120 دقیقه
تعداد آزمون‌ها
2 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون 6 بهمن
120 دقیقه
25 بهمن
120 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای