تماس بگیرید

021-44867348

09۹۱۸۴۴۶۲۱0


آزمون مقدماتی

آزمون مقدماتی

جلسات درسی بهمن و اسفند (رایگان)

آزمون 6 بهمن
120 دقیقه
25 بهمن
120 دقیقه
آزمون 31 خرداد
90 دقیقه
تعداد آزمون‌ها
3 آزمون
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آزمون 6 بهمن
120 دقیقه
25 بهمن
120 دقیقه
آزمون 31 خرداد
90 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای